Etiketa Mjekësore

Zgjidhjet tona të personalizuara të etiketave mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor janë krijuar për t'ju siguruar një mënyrë të thjeshtë për të prodhuar etiketa të personalizuara për praktikën tuaj mjekësore.

Etiketa Mjekësore të personalizuara për më pak

Në BAZHOU, ne prodhojmë etiketa mjekësore me cilësi të lartë për nevojat e organizatës tuaj shëndetësore. Në këtë kategori do të gjeni etiketa mjekësore të personalizueshme në madhësi dhe ngjyra standarde me personalizim të printimit të zi. Kjo na lejon t'ju ofrojmë personalizim me çmimet më të ulëta.

Etiketat tona mjekësore ndihmojnë spitalin tuaj ose praktikën mjekësore/dentare…

1. dokumentoni dhe shënoni kushtet mjekësore ose specifikoni recetat
2. tërheq vëmendjen ndaj karakteristikave të një filmi diagnostikues të imazhit
3. organizoni regjistra të kujdesit shëndetësor
4. komunikoni informacion të rëndësishëm faturimi për siguruesit dhe pacientët

Etiketat e klasës spitalore nga BAZHOU ndihmoni ofruesit e kujdesit shëndetësor të identifikojnë me saktësi dhe në mënyrë efikase ilaçet, tabelat, mostrat, informacionin e pacientit, pajisjet, rrezet x dhe shumë më tepër. Zgjidhjet tona të etiketimit ndihmojnë në përmbushjen e kërkesave kritike rregullatore të Komisionit të Përbashkët dhe Qëllimeve Kombëtare të Sigurisë së Pacientëve për të përdorur ilaçet në mënyrë të sigurt, për të përmirësuar komunikimin e stafit, për të identifikuar pacientët në mënyrë korrekte, për të parandaluar infeksionin dhe për të parandaluar gabimet në kirurgji. Nga etiketat e komunikimit të para-shtypura me ngjyra të ndezura deri tek etiketat e sistemit, etiketat tona lidhin procesin e kujdesit të pacientit në shtrimet, laboratorin, farmacinë, OR, ER, ICU, radiologjinë dhe gjatë gjithë vazhdimësisë së kujdesit. Etiketat me lazer BAZHOU dhe ato të shtypshme termike janë të pajtueshme me EMR, LIS, PIS dhe sisteme të tjera spitalore.

Afishe mjekësore janë një pjesë e vogël por shumë e rëndësishme e mbajtjes së regjistrave në kujdesin shëndetësor. Në një mjedis mjekësor me ritme të shpejta, ata komunikojnë mesazhe të qëndrueshme dhe të paqarta. Ato ndihmojnë në parandalimin e gabimeve potencialisht kërcënuese për jetën. Dhe ato ndihmojnë në përshpejtimin e arkëtimeve të faturimit si për siguruesit ashtu edhe për pacientët.